História

 
 
 

História

 
 
 
 

Tradícia dychovej hudby v Drietome siaha až do roku 1866, keď v tejto pohraničnej obci pri Trenčíne vznikla prvá dychovka. V roku 2016 teda Drietomanka oslávi 150 rokov svojej existencie, čo ju radí medzi najstaršie dychové orchestre na Slovensku.

 

Významným obdobím novodobých dejín drietomskej dychovky boli 50-te roky 20-teho storočia, keď začal pán Pavol Stopka vyučovať v Drietome mladých hudobníkov a tak vznikla v Drietome ďalšia dychovka. Pavol Stopka bol významný hudobný pedagóg, zberateľ a upravovateľ ľudových piesní, blízky spolupracovník Karola Pádivého. S Drietomankou , ktorú viedol po umeleckej stránke začal novú éru dychovej hudby na Slovensku. Kapelníkom Drietomanky bol Ivan Husár. Pod jeho vedením a pod taktovkou Pavla Stopku natočila Drietomanka v rokoch 1970 - 73 spolu so speváckou skupinou 4 LP platne , z ktorých najznámejšia nesie názov "Ten drietomský hájik". Ďaľšími kapelníkmi Drietomanky boli Štefan Bretschneider a Jaroslav Múdry st., ktorý viedol Drietomanku celých 20 rokov. Drietomanka účinkovala prevažne v trenčianskom regióne, v rámci celého Slovenska, ale aj na Morave.  V roku 1974 účinkovala v programe maďarskej televízie "Zlatý páv" a tiež vystupovala na výstave Země živitelka v Českých Budejoviciach. V roku 1986 účinkovala v priamom prenose rakúskeho rozhlasu a televízie ORF, v programe "Posedenie so susedmi".

 

Ďalším významným obdobím boli roky 1991 - 93 kedy sa kapela omladila. V roku 1994 sa kapelníkom stal Jaroslav Múdry ml. Nová zostava Drietomanky nadviazala na úspechy predchádzajúcich generácií a  svojimi melódiami si získala priaznivcov nielen na celom Slovensku, ale aj v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Belgicku, Švajčiarsku a Holandsku. Medzi najvýznamnejšie úspechy kapely patrí ocenenie na medzinárodnej súťaži dychových hudieb Zlatá křídlovka v českom Hodoníne, na ktorej Drietomanka získala cenu starostu mesta Hodonín ako najlepší zahraničný orchester. Víťazné trofeje si Drietomanka v roku 1996 odniesla z Festivalu dychových hudieb v Dolnej Súči, z oblastnej súťaže malých dychových hudieb v Pezinku a tretie miesto z celoslovenskej súťaže v Lednických Rovniach. K týmto úspechom dopomohol Drietomanke aj Jaroslav Kala, ktorý spolupracoval  s kapelou v rokoch 1995-1997. Pod jeho taktovkou kapela nahrala magnetofónovú kazetu s názvom "Pozdrav z Drietomy", ktorá bola vydaná v septembri 1996. V rokoch  1998-2000 spolupracoval s kapelou po  umeleckej stránke pán Ludvík Soukup. Pod jeho vedením získala Drietomanka na 13. ročníku Zlatej křídlovky v Hodoníne v máji 1998 umiestnenie v striebornom pásme a nahrala dva zvukové nosiče "V tej Drietome" a "Veselosť je medecína".

 

Od roku 1999 Drietomanka v spolupráci s obcou Drietoma každoročne organizuje Drietomský festival dychových hudieb.

V roku 2002 nahrala Drietomanka v poradí štvrtý nosič s názvom "Zábudlivý šuhaj".

V roku 2003 sa kapela zúčastnila medzinárodného festivalu DH v Prahe - Hraj kapelo hraj. Účinkovala v televíznych reláciach STV a televízie Markíza Senzi senzus, Anderov rebrinák, Drišľakoviny a Zahrajte mi takúto.

V roku 2004 sa kapela zúčastnila na 5. Majstrovstvách Európy v dychovej hudbe v Bojniciach, kde vo svojej kategórii obsadila 3. miesto.

V roku 2005 nahrala Drietomanka v poradí piaty nosič s názvom "Orchestral".

V roku 2007 nahrala Drietomanka v poradí šiesty nosič s názvom "Orchestral 2".

V roku 2008 nahrala Drietomanka v poradí siedmy nosič s názvom "Pravá láska".

V roku 2009 nahral spolu s Drietomankou svoje prvé sólové CD Ján Múdry s názvom "Premiera".

V roku 2012 nahrala Drietomanka v poradí ôsmy nosič s názvom "Rodičom".

V roku 2013 nahrala Drietomanka v poradí deviaty nosič s názvom "Immer flink und fröhlich", v tomto roku sa podarilo nahrať aj prvé DVD s názvom "kapela veselá".

V roku 2014 nahrala Drietomanka v poradí desiaty nosič s názvom "Brass Duel", na ktorom sa predstavujú ako sólisti bratia Jaro Múdry a Ján Múdry.

V roku 2016 nahrala Drietomanka v poradí jedenásty nosič s názvom "Drietomskí muzikanti vyhrávajú ... 150 rokov", ktorý bol vydaný pri príležitosti 150 výročia. Pri tejto príležitosti bolo vydané aj DVD s rovnomenným názvom.